Het overleg (2016)

Vorige pagina

Het overleg (2016)

Overleg in het stadhuis met burgemeester Aboutaleb, wethouder Langenberg en stadsmariniers Van der Pols en Van den Heuvel over de nietnagekomenbetalingsafspraak. De burgemeester verklaart toezeggingen gedaan door zijn voorganger te zullen nakomen, maar hij beschikt niet over het dossier. Opdracht wordt verstrekt om het verdwenen dossier te reconstrueren.

Tijdlijn overleg

14 Juni 2004 - Bezoek burgemeester Opstelten en deelgemeentevoorzitter Harreman aan De Graankorrel met verzoek herontwikkelingsplan voor Het Vertrouwen en De Graankorrel te maken voor rekening gemeente.

14 april 2005 - Overleg ideeen van De Vrienden in stadhuis met Burgemeester Opstelten en deelgemeentevoorzitter Harreman. Afspraak om voor rekening gemeente herontwikkelingsplan te laten maken door een team van deskundigen w.o. Cesar Pelli.

7 juli 2005 - Presentatie herontwikkelingsplan Pelli in stadhuis voor stuurgroep Delfshaven Herstructurering Bospolder Tussendijken. Mw. Axwijk van de deelgemeente Delfshaven deelt desgevraagd mee dat de gemeente opdracht heeft verstrekt voor het plan.

24 november 2006 - Overleg in het stadhuis met burgemeester Opstelten over de niet-betaling van de plankosten.

2 februari 2007 - Overleg in het stadhuis met burgemeester Opstelten, Mevr. Drijver (directrice Com.wonen) en de heer C. Goncalves (voorzitter deelgemeente Delfshaven). Afspraak dat Com.wonen en deelgemeente ieder 50% van de plankosten zullen betalen.

3 december 2007 - Overleg in het stadhuis met burgemeester Opstelten over de niet-betaling van de plankosten door deelgemeente en Com.wonen, waarna in 2008 de wijkregisseur van Delfshaven, P. Witteveen, wordt ingeschakeld.

16 mei 2008 - Overleg in deelgemeentekantoor met de heer Witteveen(wijkregisseur), de heer Goncalves(voorzitter deelgemeente), de heer Verbeek (stadsmarinier), mevr. Verdiesen(Com.wonen) en de heer Koert(Com.wonen) met op de agenda a) omarming Pelli plan en b) nakoming gemaakte betalingsafspraak plankosten.

31 januari 2015 - burgemeester Aboutaleb heeft de molenstompen in Delfshaven ontdekt en zoekt contact.

5 februari 2015 - Uitnodiging van De Vrienden van de Graankorrel aan burgemeester Aboutaleb om in de Graankorrel over de molenromppen te overleggen.

15 februari 2016 - Overleg in het stadhuis met burgemeester Aboutaleb, wethouder Langenberg en stadsmariniers Van der Pols en Van den Heuvel over de nietnagekomenbetalingsafspraak. Opdracht wordt verstrekt om het verdwenen dossier te reconstrueren.

3 november 2016 - Vervolg overleg in het stadhuis met burgemeester Aboutaleb en wethouder Langenberg over de niet nagekomenbetalingsafspraak wordt te elfder ure afgezegd door stadsmarinier Van den Heuvel. Zonder opgaaf van redenen.