300 jaar! (2016)

Vorige pagina

300 jaar! (2016)

300 jaar geleden wordt de eerste steen gelegd van De Graankorrel (toen genaamd Ruwketel of Rouketel) op Schielandsch Hooge Zeedijk waar deze de Groene Dijk kruist en op een steenworp afstand van boerenhofstede De Hooge Boomen nadat door het Hoogheemraadschap Schieland en ”de heeren Burgemeesteren ende regeerders der stad Delft″ toestemming was verleend aan initiatiefnemers en eigenaren van het eerste uur Nicolaes Lambregtz Hugoszoon, Johan Verhouff en Arij Bos om aldaar een moutmolen te bouwen.